СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ консултации, обучения, одити

 

 

 

НАЧАЛО КОНСУЛТАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ОБУЧЕНИЯ РЕФЕРЕНЦИИ
КОНТАКТИ ВЪТРЕШНИ ОДИТИ

АКТУАЛНО

РЕГИСТЪР УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТАЕН АГЕНТ

Концепция:

Метод за контрол на персонала, работещ с клиенти, чрез анализ на доклади от "Тайни клиенти" - клиенти на предлаганите услуги.

Ползи за фирмите:

- мобилизиране на персонала, работещ с клиенти на основата на информираността за потенциален контрол от страна на неизвестен клиент - "таен агент";

- информиране на собствениците за обективни слабости и възможности за подобряване на дейността, видяни през погледа на клиентите "тайни агенти" и обобщени в анализи;

- подобряване на качеството на обслужването;

- намаляване на рекламациите и изгубени клиенти;

- повишаване на приходите от продажби.