СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ консултации, обучения, одити

 

 

 

СЕМА-M EOOД предлага провеждане на вътрешни одити на системи за управление по следните стандарти:

ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 17021;

ISO/IEC 20000-1; ISO 22000; ISO 27001; ISO 39001; SA 8000

 

 

 

 

 

Ползи:

Одитори:

Вътрешните одити се изпълняват от регистрирани водещи одитори по съответните стандарти с опит в над 400 фирми.