СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ консултации, обучения, одити

 

 

НАЧАЛО ЗА СЕМА-М КОНТАКТИ ДИАГНОСТИЧНИ ОДИТИ РЕФЕРЕНЦИИ

 

ISO/IEC 20000-1:2018
ISO 27001:2013
ISO 39001:2012

ПУБЛИКАЦИИ

“СЕМА - МЕООД, е самостоятелно българско юридическо лице със  седалище и адрес на управление в град София.

МИСИЯ

Популяризиране и прилагане в бизнеса и обществения живот принципите на социалния и етичен маркетинг. Ръководството на “СЕМА - М” ЕООД счита, че маркетингът е средство за възприемане и осъществяване на социално значими идеи, осигуряващи баланс между потребностите и желанията на отделните потребители, целите на стопанските организации и дългосрочните интереси на обществото.
         
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:
1.Консултации по управление:

2. Консултации по маркетинг:

СЕМА-М ЕООД предоставя консултантски услуги и обучение в условията на сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001:2015 - СЕРТИФИКАТ №29409/13/AN издаден от RINA.